Agile Teams Publicaties

Onze publicaties omtrent het offshoren van Agile, Scrum en Lean Software Development.


Agile Metrics

Let the Numbers tell the Tale

Whether we realize it or not, we all use metrics on a daily basis. When we get into our cars in the morning we keep an eye on our speedometer to make sure we’re not going too fast, we hoist ourselves on a scale every now and then to keep the weight in check, teachers and peers have been grading our abilities since an early age, the list is endless. So why do we measure? We measure so that we can take action when whatever it is we’re measuring is deviating from that what we expect or desire. Which brings us to the key message of this whitepaper; metrics should always lead to actionable results. It should be clear what the measured data means, and it should be clear which actions to take based on the measurement. There are hundreds of metrics available for software development and Scrum, not all of them make sense...

Hyperproductieve Scrum-teams


Een belangrijke belofte is dat softwareteams met behulp van Scrum hun productiviteit kunnen vertienvoudigen. De praktijk laat zien dat veel teams het daar erg moeilijk mee hebben. Waar zitten de problemen? En wat moet er gebeuren om de productiviteit op te voeren?

Scrum belooft werkende software die elke twee weken live kan gaan, die gebruikers blij maakt en snel waarde toevoegt. Klinkt goed. Mooie belofte, maar wordt die ook waargemaakt? Ja, het kan. In theorie is het mogelijk. Hyperproductiviteit is met Scrum te realiseren. Maar: het is niet eenvoudig. Veel teams worstelen ermee en slagen er niet in. In de praktijk zien we dat het grofweg slechts één op de tien teams lukt om hyperproductief te zijn.


Download hier het volledige artikel in PDF.
Co-operating over long distances is Child’s Play

The airplane is the most important tool for increasing engagement. Since this tool makes it possible for team members to meet face to face. Outsourcing is more than just outsourcing tasks, because the job is done by people. Therefore it is important to have a personal relationship with these people. Building a personal relationship is best done by seeing each other face to face. Especially in the beginning of a working relationship it is important to build a solid foundation for future cooperation...

Ur tips are:

  • Try meeting face to face quarterly
  • Try to meet on different locations where team members are located
  • Get to know each other better by spending time outside the office as well
  • Find out more about the professionals in your team; what makes them tick. Also tell them more about yourself and your motivations...


Agile Offshore Teams

Offshore software ontwikkeling, moet je altijd op een Agile manier inrichten. Hoe groter de afstand, hoe groter de cultuurverschillen en hoe lastiger de communicatie is, des te belangrijker wordt het om vaak feedback te krijgen. De essentie van Agile werken is vaak feedback afdwingen door te werken met korte cycli, die telkens werkende en geteste software opleveren. Deze opleveringen geven inzicht en feedback over het proces, het product en de voortgang. Hierdoor leren teams veel sneller, kun je als opdrachtgever veel beter de voortgang volgen en is het veel handiger om bij te sturen bij veranderende wensen of inzichten. In deze whitepaper behandelen Henk Jan Huizer en Rini van Solingen de belangrijkste vragen en vooroordelen rond de combinatie van Agile en offshore teams. Hun conclusie: Je maakt een grote fout als je niet op een Agile manier offshoret....

Engaging offshore teams is child's play
"Offshoring software development to India is not unique anymore. It is a mainstream business model. However, in our experience the aspect which determines its success to a great extent is how involved your offshore teams are. The more mature the relationship is between the two sides, the more fruitful the endeavor becomes for everybody. How do you go about doing it then? In this booklet we have collected teams. In the process we have collected 10 Tips, Tools, and industry leaders who are experts in working with distributed wisdom from our experience, along with insights from Tricks to improve commitment of offshore team members. To emphasize the fact that it’s not difficult to do, we’ve titled the book ‘Engaging offshore teams is child’s play’ and asked children from Europe and India to convey its messages through their simple yet expressive drawings."

Agile uitbesteden: sturen op rendementWat kan agile betekenen voor organisaties die hun softwareontwikkeling uitbesteden? Met andere woorden, agile-opdrachtgeverschap: hoe doe je dat? Henk Jan Huizer en Rini van Solingen proberen hier aan de hand van acht vragen antwoord op te geven.

Agile is een veelbelovende oplossing voor problemen in softwareprojecten. Echter, veel organisaties besteden hun softwareontwikkeling volledig uit. Wat betekent agile dan voor de rol van een opdrachtgever? Door acht vragen te beantwoorden hopen we daar inzicht in te geven. In essentie draait het om een fundamenteel andere manier van omgaan met leveranciers. En dat kan ook, doordat agile een compleet andere sturing mogelijk maakt. Het verhogen van rendement wordt in agile verlegd van ‘sturen op kosten’ naar ‘sturen op opbrengsten’. Traditioneel betekent het verhogen van de return-on-investment (ROI) vooral: het verlagen van de kosten. Niet echt eerlijk in een outsourcingrelatie: winst voor de één is dan verlies voor de ander. Sturing en focus op kosten verbloemen feitelijk waar het echt omgaat: maximaliseren van de opbrengsten. Met een agilewerkwijze wordt constant bijgestuurd. Dus de ROI verhogen gebeurt door te sturen op opbrengsten en niet op kosten. Winst voor de één is dan ook winst voor de ander. Het is belangrijk te zorgen voor een faire kostenkant voor zowel de leverancier als opdrachtgever door deze zo transparant mogelijk te maken. Dan krijg je namelijk een samenwerking met als doel het rendement te verhogen. Ook het managen van risico’s...

Lees hier het volledige artikel.


Offshoring: strategische zet of blunder?

Software ontwikkelen op wereldwijd verspreide locaties kan veel voordelen bieden. Bijvoorbeeld wat betreft doorlooptijd, flexibiliteit, effectiviteit en efficiëntie. Maar als organisaties om de verkeerde redenen offshoren, bestaat de kans dat zij hun bedrijfsstrategie ondermijnen en hun voortbestaan ernstig in gevaar brengen. Bedrijven, zeggen Rini van Solingen en Marc Gill’ard, vragen zich zelden af of offshoring strategieversterkend of -bedreigend is.

Klik hier om het volledige artikel in PDF te downloaden.
Klik hier voor onze publicaties over Agile Coaching.