Agile publicaties


Prowareness biedt verschillende publicaties aan. Hierbij kunt u denken aan whitepapers op het gebied van Outsourcing, .NET, software development, Agile en Scrum. Ook vindt u hier diverse door Prowareness gepubliceerde artikelen.


FedEx Days

A FedEx Day is a 24-hour event in which employees deliver innovation to the company they work for. It is called FedEx Day, because you have to deliver overnight, like the parcel delivery company. A FedEx Day is a fixed time box in which people are not disturbed for regular work. Within this time box, employees have total autonomy over the project they are enthusiastic about. They decide for themselves what they will be working on, who they are going to work with, and how they are going to do it. Only one rule applies: People who sign up show the results to the company at the end of the FedEx Day. In short, a FedEx Dayis about boosting motivationand creativity overnight by getting out of people’s way.


Lees hier de volledige whitepaper...

Whitepaper Agile Architectuur

Hoe gaan Agility en Architectuur samen en wat is de impact op de architect?

Wanneer organisaties zich ori๋nteren op het gebruik van Agile werkwijzen ontstaat al snel de vraag op welke manier ze met architectuur om moeten gaan. Agile heeft tenslotte de neiging om niet al te ver vooruit te plannen en beslissingen uit te stellen tot een later tijdstip waarop meer kennis beschikbaar is. In traditionele omgang met architectuur nemen we echter belangrijke beslissingen juist vooraf. Het is dan ook logisch dat de combinatie van Agile en architectuur in eerste instantie wat ongemakkelijk aanvoelt. Dat is het centrale thema van deze whitepaper. Agile werken heeft namelijk verstrekkende gevolgen voor het omgaan met architectuur.

Klik hier om de preview van de whitepaper online te lezen.

Download complete whitepaperArchitectuur en Agile: ongelukkig huwelijk?

Agile-methoden en architectuur lijken op het eerste gezicht niet samen te gaan. Het slechte huwelijk berust echter op misvattingen, zeggen Kees Jan Bender en Rini van Solingen. Een architectuur is niet per definitie in beton gegoten. Aan de architect worden wel bijzondere eisen gesteld: hij moet ‘dienend in het team staan’ en niet directief optreden.


Het gebruik van Agile-methoden (met Scrum als meest populaire) groeit sterk. Agile-aanpakken kenmerken zich door het in korte cycli (van enkele weken) opleveren van werkende en geteste software, waarbij het meest waardevolle als eerste wordt gedaan. Het werk wordt daarbij uitgevoerd door kleine zelfsturende en multidisciplinaire teams. Hoewel veel organisaties Agile serieus overwegen of er al ervaring mee hebben, blijkt dat er in de praktijk nog veel misverstanden en vooroordelen over Agile-methoden bestaan (zie Automatisering Gids 28 januari 2011: ‘Veel vooroordelen over Scrum’). E้n van die misverstanden is dat Agile en architectuur niet samengaan. Door de flexibele en wendbare inslag van Agile-aanpakken zou het niet mogelijk zijn om goed onder architectuur te werken. Dit is echter onjuist. In het kader bespreken we de zeven meest voorkomende misverstanden over het schijnbare conflict tussen Agile en architectuur. De hoofdoorzaak van deze misverstanden is dat Agile-methoden zich sterk afkeren van ‘Big Design Up-front’. Agile-methoden gaan namelijk uit van voortschrijdend inzicht. Ze baseren zich op de ervaring dat gedurende het ontwikkeltraject geleerd wordt en er zo steeds meer helderheid ontstaat over het op te lossen probleem. Het is daarom onmogelijk om vooraf een volledig ontwerp te maken dat daarna ‘alleen nog maar gebouwd moet worden’. Om die reden gaat Agile anders met architectuur om: Agile laat de architectuur ‘ontstaan’ tijdens het project...

Klik hier om het volledige artikel in PDF te downloaden.

Bekijk hier de videoblog van Rini van Solingen over dit artikel.